ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งประชาสัมพันธ์ ขอให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565 เวลา 08.00 น. ถึง วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 ทั้งนี้ระบบจะทำการปิด เวลา 09.00 น ของวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565


กำหนดการลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

โปรดอ่านข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม
1. การลงทะเบียนกิจกรรมสามารถลงทะเบียนผ่านโทรศัพท์ Smartphone หรือ Computer ได้

2. นักเรียน 1 คน  มีสิทธิ์เลือกลงทะเบียนได้ 1 วิชาเท่านั้น และลงทะเบียนได้ครั้งเดียว 

3. ให้นักเรียนลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติมได้ ตั้งแต่

วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565 เวลา 08.00 น. - วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น.

*** (ระบบปิดลงทะเบียนภายในวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น.)


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วิธีการเข้าสู่ระบบลงทะเบียน

นักเรียนที่จะลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติมให้ปฏิบัติดังนี้

     รหัสผู้ใช้   :  รหัสประจำตัวนักเรียน 5 หลัก                                     
     รหัสผ่าน   :  เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก


ตัวอย่าง :
     ชื่อ         :  เด็กชายพชร  เด็กดีไทย
     รหัสผู้ใช้ :  11220 (เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก)
     รหัสผ่าน :  11220 (เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------