ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งประชาสัมพันธ์ ขอให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ถึง วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2566 ทั้งนี้ระบบจะทำการปิด เวลา 12.00 น ของวันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2566


กำหนดการลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

โปรดอ่านข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม
1. การลงทะเบียนกิจกรรมสามารถลงทะเบียนผ่านโทรศัพท์ Smartphone หรือ Computer ได้

2. นักเรียน 1 คน  มีสิทธิ์เลือกลงทะเบียนได้ 1 วิชาเท่านั้น และลงทะเบียนได้ครั้งเดียว 

3. ให้นักเรียนลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติมได้ ตั้งแต่

วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. - วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2566 เวลา 12.00 น.

*** (ระบบปิดลงทะเบียนภายในวันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2566 เวลา 12.00 น.)


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วิธีการเข้าสู่ระบบลงทะเบียน !!!

ขั้นตอนที่ 1 กดปุ่ม เลือกวิชาเลือก คลิกที่นี่! ด้านล่าง

ขั้นตอนที่ 2 เลือกวิชาเลือก ที่ยังเปิดรับสมัคร ให้ตรงกับระดับชั้นของตนเอง แล้วกดปุ่ม ลงทะเบียน

ขั้นตอนที่ 3 กรอกรหัสนักเรียน และรหัสผ่าน ให้เรียบร้อยตามตัวอย่างด้านล่าง แล้วกดปุ่ม เข้าร่วมวิชาเลือก

ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบชื่อ - สกุล ชั้นให้ถูกต้อง ถ้าตรงกับชื่อเรา ให้กดปุ่ม ยืนยันการลงทะเบียน เพื่อเป็นการเสร็จสิ้นขั้นตอนการลงทะเบียนวิชาเลือกเพิ่มเติม


ตัวอย่างการกรอกรหัสนักเรียน และรหัสผ่าน ในการเลือกวิชาเลือกเพิ่มเติม

     รหัสนักเรียน  :  เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก                                     
     รหัสผ่าน       :  เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก


ตัวอย่าง :
     ถ้า เด็กชายพชร  เด็กดีไทย มีเลขประจำตัวนักเรียนเป็น 11220 (ดูได้ในใบรายชื่อ)

ให้กรอก
     รหัสนักเรียน :  11220 (เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก)
     รหัสผ่าน      :  11220 (เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------