ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งประชาสัมพันธ์ ขอให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 เวลา 12.00 น. ถึง วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้ระบบจะทำการปิด เวลา 19.00 น ของวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565


กำหนดการลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2565

โปรดอ่านข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม
1. การลงทะเบียนกิจกรรมสามารถลงทะเบียนผ่านโทรศัพท์ Smartphone ได้
2. นักเรียน 1 คน  มีสิทธิ์เลือกลงทะเบียนได้ 1 วิชาเท่านั้น และลงทะเบียนได้ครั้งเดียว 

3. ให้นักเรียนลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติมได้ ตั้งแต่ วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 เวลา 12.00 น. - วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 19.00 น.                       (ระบบปิดลงทะเบียนภายในวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565  เวลา 19.00 น)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วิธีการเข้าสู่ระบบลงทะเบียน

นักเรียนที่จะลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติมให้ปฏิบัติดังนี้

รหัสผู้ใช้   :รหัสประจำตัวนักเรียน 5 หลัก                                     
รหัสผ่าน   :เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก

ตัวอย่าง :
ชื่อ   :  เด็กชายพชร  เด็กดีไทย
ผู้ใช้ :  11220 (เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก)
รหัสผ่าน :  11220 (เลขประจำตัวนักเรียน 5 
หลัก)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------